Genel olark İdeCAD eğitimi süresince gösterilecek konular aşağıdadır.

* Cad yazılımları ve donanım bilgileri

* Program ana menü tanıtımı ve menülerin kullanımları

* Çizim komıutlarına giriş

* Çizgi çizme yöntemleri

* Çember, yay gibi çizim elemanları

* Kenetlenme komutları ve ayarları

* Nesne seçme yöntemleri

* İdeCAD eğitimi uygulamamaları

 

* Görüntü ayarları

* Düzenleme komutları : Copy (kopyalama), Move (taşıma), Offset (öteleme)

* Düzenleme komutları : Trim (budama), Extend (uzatma)

* Katman oluşturma ve katman özellikleri

* İdeCAD kursu uygulamamaları

 

* Çizim komutları : xline, mline, polygon, rectangle

* Düzenleme komutları : Rotate (döndürme), fillet (radius atma), chamfer (pah kırma)

* Düzenleme komutları : Array / Polar (açısal çoğaltma)

* İdeCAD kursu uygulamamaları

 

* Düzenleme komutları : Array / Rect. (dikdörtgensel çoğaltma)

* Ayar komutları : grid, snap, polar vs.

* Temel ölçülendirme komutları

* Düzenleme komutları : Lenghten (ebatlama), scale (ölçeklendirme)

* Düzenleme komutları : strech (sündürme), mirror (aynalama)

* Hatch (Tarama ve özellikleri)

* Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext)

* Yazı stili tanımlama

* İdeCAD eğitimi uygulamamaları

 

* Dosya saklama, çağırma işlemleri

* Verilerin farklı formatlara dönüştürülmesi

* Çizimlerin başka programlara aktarılması

* Ayar komutları

* Grid, Snap, Ortho, Polar vs.

* Çizim komutları : Mline, Mline stil tanımlama point, point stil tanımlama, spline

* Polyline (birleşik çizgi), Pedit

* İdeCAD kursu uygulamamaları

 

* Ölçülendirme komutları

* Ölçülendirme stili tanımlama

* Dwt uzantılı tamplate dosya oluşturma

* Standart kullanıcı kütüphanesi oluşturma

* Wblock, insert kavramları

* Xref dış referanslı resim atama

* Sorgulama komutları

* Eleman özelliklerinin değiştirilmesi

* Plot (çıktı alma) işlemleri

* Yeni UCS (Koordinat Sistemi Tanımlama)

* 3 Boyutlu modelleme teknikleri

* Temel 3 boyutlu çizim elemanları

* Boelan operasyonları

* Döndürme, Süpürme işlemleri ile model oluşturma

* Mesleki Proje Çizimi